Bez paniki – zawsze można wywłaszczyć…

Grunt zawsze do kogoś należy i inwestor musi go odkupić. Czy go odkupi od

gminy, państwa, spółki czy osoby prywatnej – to nie ma znaczenia. Jeśli obecny

właściciel nie będzie chciał sprzedać – państwo może go wywłaszczyć i zapłacić

mu ustaloną przez sąd cenę – co rzadko się opłaca więc na pewno dojdą do

porozumienia.