Chyba GP, anie GW?

Skoro istnieją takie obostrzenia dotyczące przydzielania kedytów

hipotecznych w walucie obcej, to nonsensem jest akurat wprowadzanie

kolejnych.

A swoja drogą, GW podaje tę informację za GP. Nie wiem, czy razem z

komentażem, ale przypuszczam, że tak (tak wynikałoby z porannego

przeglądu prasy, który słyszałem w którejś ze stacji radiowych –

samego artykuły w GP nie czytałem).