Czym są niezrealizowane dodatnie różnice kursowe?

Geniusz! Geniusz ekonomii! Nobla! Nobla dla niego!!!