Dupa tam a nie część tożsamości.Ale okazało się,

jak ważny i pozytywny jest wlaśnie zmienny kurs waluty. To uratowało

nas przed kryzysem i bezrobociem jak na Słowacji gdzie duże obszary

maja 25% bezrobocia. Jednak € trzeba wprowadzić, ale nie zaraz.