Eeee tam. Od razu „obława”

Ja również dostałem „zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru

identyfikacyjnego…” Dostałem je we wrześniu 2008 roku.
I nadal mam ich wszystkich w głębokim poważaniu.