„Egzekucja” tylko na podstawie wyroku sądowego.

Proces musi być indywidualny, bo każdemu oskarżonemu trzeba udowodnić, że jest

niepłacącym abonentem. Trzeba udowodnić, że oskarżony posiada radio i/lub

telewizor. Samo posiadanie radia lub telewizora także nie jest równoznaczne z

korzystaniem z niego – może być nieużywany lub używany do innych celów.

W zasadzie należy żądać by powód udowodnił, oglądanie przez abonenta programów

TVP lub słuchania Polskiego Radia.

Samo niewyrejestrowanie posiadanych odbiorników nie może być dowodem na ich

posiadanie i oglądanie/słuchanie TVP/PR.

Zatem jedynym sposobem na udowodnienie zasadności roszczenia jest inwigilacja

(podsłuch i/lub podglądanie) potencjalnego niepłacącego abonenta – oczywiście

za zgodą sądu.