Ekologiczna elektrownia ???

Z ciepła odpadowego huty? w Porządku. Ale ze spalania biomasy??

Przez Częstochowę nie płynie rzeka mogąca dać znaczące ilości energii.

Na czym więc ma polegać ekologia tej elektrowni? Na opłatach karnych do Unii

za nadprodukcję dwutlenku węgła ??