Europa podnosi podatki. A my?

A w Polsce, w ramach solidarnego państwa, posłowie obniżyli podatki osobiste głównie najlepiej zarabiającym, czyli też sobie.
,,Bardziej spodziewało się jednak spadku wpływów z podatku od najbogatszych, bo raz, że to niewielka grupa, a dwa, że najbardziej skłonna do -przenie-sienia swoich dochodów tam, gdzie podat-ki są bardziej sprzyjające (czyli -niższe).”

Najlepiej zarabiającym etatowcom bardzo trudno przenieś swoje dochody.
,,Podwyżka podatków to ostateczność także dlatego, że gonimy bogatszą część Europy. Wyższe podatki uderzą w popyt i wzrost gospodarczy.”

Wyższe podatki uderzają w pobyt, ale indywidualny. Jakoś tak się składa, że najbogatsze kraje o najwyższym poziomie życia mają wysokie podatki. Za te pieniądze działa infrastruktura np. przeciwpowodziowa i efektywna biurokracja, co ułatwia prowadzenie interesu. Część z tych pieniędzy trafia do najbiedniejszych, albo pozwala, na to, żeby oni mniej płacili. Najbiedniejsi nie oszczędzają na nie wiadomo na co, tylko od razu te pieniądze wydają na rzeczy produkowane masowo. A to produkcja masowa, a nie luksusowa, jest […]