Europejski Kongres Gospodarczy: Polska ma swoje…

Komorowski odwiedził „hinduskich” hutników na terenie Polski. To

jest ciekawostka z krainy neokolonialnej.Kandydat na prezydenta RP

odwiedza robotników pracujących dla obcego właściciela. Żeby wejść

na teren posiadłości tego właściciela, prawdopodbnie musiał uzyskać

jego zgodę. To jest paradoks wasali wysługującym się gospodarczym

zaborcom.