finanse publiczne nie stały tak źle od 1900 r.

Według analizy Citigroup taką sytuację teraz mamy. Na to złożyły się deficyty

usa, grecji, hiszpanii itp. a dokładniej:

„Czynniki skłaniające Buitera do tak pesymistycznych spostrzeżeń są oczywiste:

13,6% deficyt USA, 11,5% deficyt Grecji, czy 11,2% deficyt Wielkiej Brytanii.

Sytuacja fiskalna strefy euro jest jednak jego zdaniem lepsza niż Wielkiej

Brytanii, USA i Japonii.”

cały artykuł:

www.globtrex.com/Wiadomosci/3-Gospodarka/34430-Citigroup+finanse+publiczne+nie+staly+tak+zle+od+1900+r