Glaserne Manufakture.vw

Czymś takim hindusi nie dysponują i nawet nie są w stanie wyobrazić

sobie takiego procesu produkcji.

Ale to dotyczy tylko luksusu z najwyższej półki ,trochę tańszy

luksus składa się np Węgrzech i na Słowacji.