Jak dożyć stu lat?

Medycyna spersonifikowana – ciekaw, czy stanie się w przyszłości jednym z

czynników dzielących klasowo ludzi? Bo na pewno będzie znacznie droższa.