Jak przestaniesz być bankrotem

i zbankrutujesz porządnie, przez u otwarte, to sam zrozumiesz.