Jak zostać Adwentystą?

Z artykułu wynika, że najlpiej jest zostać Adwentystą Dnia Siódmego aby dożyć

100 lat. Jak to zrobić? Jaki tryb życia mam skopiować od nich?
Drugą opcją jest żyć na Okinawie. Tam Japończycy również żyją wyjątkowo długo.