kataster! ZA bez wahania.

Taaa…

de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer

de.wikipedia.org/wiki/Immobilie#Wertermittlung

www.france-property-and-information.com/france-property-tax.htm

en.wikipedia.org/wiki/Property_tax#Sprawl

Wystarczy? Czy poszukać o pozostałych krajach OECD? W Niemczech podatek został

wprowadzony w 1988 dla powstrzymania spekulacji na nieruchomościach, które

drożały podczas hossy 1987. Ale są kraje gdzie on jest, a spekulacje na

nieruchomościach są powszechne – to kraje anglosaskie. Ale tam planowanie

przestrzenne jest rozluźnione, rynek wynajmu nie jest regulowany przez gminy, a

społeczeństwa nawykowo kupują na własność – dokładnie tak jak u nas. Jednak

przynajmniej likwiduje on zamrażenie gruntów.
Bzdurą jest twierdzenie, że to podatek drogi i zawsze wysoki. Jest on znacznie

droższy, ale po symulacjach (w końcu MF już od 12-14 lat testuje ten podatek, a

Balcerowicz na niego naciskał) było możliwe ustlenie go na poziomie

zero-budżetowym, czyli takim, który:

– dał by gminom przychód nie większy, nie mniejszy, lecz ten sam

– obciążenia 95% gospodarstw domowych nie zmieniłyby się

– za reformę zapłaciłoby 5% gospodarstw.

I już się boisz, że by Cię zrujnował, gdyż jesteś w 5%. Ale nie. Na dom w

mieście w dobrej dzielnicy (moja dzielnica, czyli Grunwald) byś […]