Kryzys w strefie euro może rozszerzyć się na Wi…

Faktycznie ryzyko, że rozwój wydarzeń w strefie euro nastąpi w niepożądanym

kierunku, jest bardzo wysokie. Potwierdza to też Biblia, która, co prawda nie

wspomina o UE, mówi jednak wiele o występującej w roli „króla północy” – Rosji

i zapowiada jej powrót (Daniela 11:29a). Nietrudno domyśleć się, co to oznacza

dla UE i NATO. W podobny sposób Niebo zrealizowało wcześniejszą zapowiedź,

dotyczącą powrotu garnizonów rosyjskich do swej ziemi (Daniela 11:28b). Wtedy

na drodze stał Związek Radziecki i Układ Warszawski.