Kto powiedział, że każdy ma mieć WŁASNE mieszkanie

Problem tkwi w czymś zupełnie innym, w nieopłacalności budowy domów

czynszowych, tzn. z góry przeznaczonych na wynajem. Jedną z istotnych przyczyn

są posunięte do granic absurdu przepisy o tzw. „ochronie lokatorów”, czyli

kamienicznik ma problemy z wyeksmitowaniem osób niepłacących czynszu czy

innych uciążliwych lokatorów. Plany zagospodarowania przestrzennego (a

właściwie ich brak) to kolejna przyczyna. Mówiąc krótko: za mała podaż

mieszkań czynszowych w połączeniu z nadmierną „ochroną lokatorów”. Dopóki tego

problemu się nie rozwiąże, ceny mieszkań będą absurdalnie wysokie.

Quand on est mort, c’est pour longtemps

Quand on est bête, c’est pour toujours.