Lewandowski: Demografia to ukryty problem Europy

Rzeczywiście, demografia to wyzwanie dla Europy. Ale zmiana systemów emerytalnych w żadem sposób nie rozwiązuje tego problemu, tylko odwleka jego skutki. Rozwiązaniem jest skuteczna polityka rodzinna. A na tą politykę np. w Polsce wydaje się rocznie dwa razy mniej niż na pokrycie skutków reformy emerytalnej. Do takiego modelu chce pan namówić resztę Europy panie Lewandowski?