modelowa manipulacja gwna, trzeba byc kretynem

aby nie widzieć albo nie chcieć widzieć, jak tak wygląda w Polsce władza i media

to ja to pi erdole, wyjeżdżam stąd, na ród wiecznych niewolników których można

ganiać jak stado baranów