na marginesie

To pogląd częsty, ale fałszywy. Przynajmniej w odniesieniu do Stanów

i tamtejszej bańki budowlanej. Jego popularność przypisuję

energicznym zabiegom mitotwórczym prawicy i bezkrytycznemu

powtarzaniu przez niezorientowanych.
Dane można bez trudu znaleźć w sieci, przytaczałem je parę razy na

forum.

Chcesz zarobić? Aresztuj Tony’ego Blaira.