No to świętujemy …

… symboliczne otwarcie gazrury im. Ribbentropa/Mołotowa.

Na Czerskiej już odbijają szampana.