O, to jest jakieś wytłumaczenie

Wreszcie znalazłem na tym forum jakąś sensowną tezę. A nie pitolenie

o ochronie dorosłych dzieci przez ich ubezwłasnowolnienie.