otoz Schröder i Blair byli tylko

czlonkami partii lewicowych.

W rzeczywistosci byli neoliberalami. I taka byla ich polityka.