Piątka na kryzys: Strefa euro ma problemy, ale …

Janusz Korwin-Mikke powiada, że najgorszą wadą demokracji jest to, że dwóch

meneli może przegłosować jednego profesora. Ale gdy się czyta wypowiedzi

profesorów takie jak w tym artykule, to, za przeproszeniem, żal d….. ściska.

Czytamy bowiem: „Grecy w przeciwieństwie do Polaków nie widzą związku między

swą obecną sytuacją a populistyczną polityka wcześniejszych rządów”. Nie

widzą, proszę szanownego profesorostwa, bo takiego związku nie ma. Przyczyną

obecnego kryzysu w Grecji jest ich nadmierne zadłużanie się w związku z

nadmiernymi, paranoicznymi nakładami na uzbrojenie, jak to niedawno ujawnił

Newsweek. Z tym, że Newsweek ujawnił tylko niewielką część problemu; a

mianowicie kupowanie uzbrojenia u Niemców za wiele miliardów Euro, podczas gdy

o wiele więcej greckie rządy wydawały na zakup uzbrojenia w Rosji, o czym

można sobie poczytać w rosyjskiej prasie. Szanowni profesorowie nie

dostrzegają tego związku, co dobitnie świadczy o ich ignorancji. A teraz

zwykli Grecy, a także i Polacy, będą musieli za to uzbrojenie płacić. Ile przy

zakupach tego uzbrojenia poszło na łapówki dla skorumpowanych ministrów to

druga sprawa. […]