Po co autostrada na Ukraine? Niepotrzebna….

Po co autostrada?

Żeby było więcej pasów do stania w kolejce do odprawy i żeby graniczna mafia

UA celniczo-pogranicznicka mogła w lepszych warunkach kasować haracz i te

wszystkie ubezpieczenia?
Najpierw ucywilizujcię procedurę przekraczania granicy a potem myślcie w ogóle

o turystyce. Nie wspomnę o takim wynalazku jak autostrada.

Autostrady do Czech, na Słowację, na Litwę, do Niemiec owszem. Tu są pilne

potrzeby. A granica wschodnia? To nic nie da to co się zyska na autostradzie

straci się w kolejce do szlabanu.