Po co nam elektrownia atomowa za 20 lat ?

Po pierwsze to mam nadzieję, że tą elektrownię będą budować prywatni

inwestorzy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku budowy autostrad.
Po drugie życzę im sukcesu w planowaniu inwestycji która ruszy za 15-20

lat .