Po naszej publikacji Open Finance anulował klie…

Miałem możliwość pracy w Open Finance i do tej pory nie otrzymałem

wynagrodzenia. UNIKAĆ JAK OGNIA!!