Polaków jest za mało

Zapraszamy na debatę z cyklu “Wybierz Gospodarkę”
Tytuł naszego programu: “Polaków jest za mało – rząd mógłby pomóc, ale

przeszkadza”
Jeśli jesteś zainteresowany zachętami państwa dla rodzin, polityce wobec

starzejącego się społeczeństwa i kryzysu demograficznego, koniecznie oglądaj.
Polsat News – środa 31.03.2010 godzina 23:10
Zapraszamy