Polska posiada najwięcej „naukowców” !!!

we wszystkich dziedzinach nauki.. Wystarczy wejść na , obojętnie jakie, forum

dyskusyjne, sami eksperci!

Jeden z drugim nie potrafi zliczyć do trzech, ale na temat, chemii,

medycyny, ekonomii, itd. to spec, nad spece !