Polska przystąpiła do inicjatywy ws. wydobycia …

Zamiast śmiesznego wymachiwania szabelką Polska sięga po nowoczesną

broń.