Pozwola wam zagospodarowc lupek

A są i tacy, którzy ojczyznę zdradzają ze swą jej wizją a naród ze swym jego

wyobrażeniem.