Pożyjemy, zobaczymy, łocenimy…

Może będzie rybka, może będzie pipka, czyli inaczej: może będzie

świecić słońce, może będzie padał deszcz…