Przez tysiąclecia badano to smakiem

i nikt nie narzekał