pytania, pytania, pytania

Dlaczego wzrost o 1 procent ponad inflację, a nie dokładnie o wskaźnik inflacji?

Dlaczego nie ograniczyć w ten sposób wzrostu wydatków sztywnych już teraz?