Pytanie o tzw supernową 1987A

Czy w trakcie okresu obserwacji zauważono obrót ringu

ale dla porównania obrazy ustawiono dla jednej pozycji ?

Jeżeli nie stwierdzono wyraźnego obrotu, to nie jest to dobry przykład na działanie systemu c.d.