raczej im. Shroedera

Niemca który dorobił się na udostępnieniu Rosji „korytarza” do Niemiec;-)

historia lubi się powtarzać…. niedokładnie;-)