Re: Aby nie komplikować sytuacji

Dobry pomysł
Proszę o większy czynny udział w tym forum. Nastąpił tu stymulowany wysyp ortodoksyjnych postaw naukowych, które należy poddać racjonalnej weryfikacji w zakresie zgodności teoretycznych (zwykle naiwnych) życzeń z bezwzględną rzeczywistością…