Re: Ale błędy!

W Polsce nie płaci się podatków majątkowych.

Gdybyś płacił podatek katastralny np. 1% od wartości twojej nieruchomości

rocznie dopiero wtedy mógłbyś mówić o wysokich podatkach.