Re: Co oznacza pakiet klimatyczno-energetyczny dl

Gorzej, oni chcą wywołać katastrofę ekologiczną i faktycznie wtłaczać CO2 pod

ziemię. Nie wiem jak inni, ale ja już za sam taki pomysł kazałbym ich rozstrzelać.

Co gorsza, teraz wszyscy ekolodzy – także ci rozsądni, mówiący o walce z

zanieczyszczeniem środowiska związkami siarki, metalami ciężkimi, wylesianiem

itd. są utożsamiani z tymi kretynami od walki z CO2. Tak się skończy, że

rozsądnych nikt nie będzie słuchał, z powodzią będzie się walczyć regulując

rzeki i strzelając do bobrów, zamiast rozwijać małą retencję i zalesiać góry, i

generalnie cała para ekologiczna pójdzie w gwizdek …

„ZDĄŻYCIE JESZCZE POJĄĆ, że PAŃSTWO jest takim rodzajem organizacji, która choć

psuje wielkie rzeczy, potrafi też psuć małe”.