Re: finanse publiczne nie stały tak źle od 1900 r

mamy kryzys pełną gębą