Re: gdzie to wyczytałeś?

Eurokolchoz, czyli gospodarstwo oparte na walucie zwanej euro!