Re: Kryzys w strefie euro może rozszerzyć się na

Oto rezultaty neoliberalnej polityki niskich plac i wysokiego

bezrobocia…