Re: Kwazary typu 2 próba odpowiedzi

stalybywalec napisała:
> Astronomowie od lat mają poważny orzech do zgryzienia, mianowicie, skąd

> pochodzi słabe rentgenowskie tło, słyszalne w detektorach jako słaby pomruk (

> sorry Pomruku).

> W przeciwieństwie do kosmicznego mikrofalowego promieniowania reliktowego po

> rzekomym BB, fotony rentgenowskie mają zbyt dużą energię, aby powstały w BB.

>

Może astronomowie przyjęliby do wiadomości, że masa i promieniowanie nie

powstały jednorazowo w BB. Ten proces kreacji ze struktur czarnych dziur był

(może jeszcze jest) ciągły, przy czym dochodziło do częściowej anihilacji masy i

promieniowania X. Od dawna też zachodzi proces odwrotny, tj. wkręcanie masy i

promieniowania w czarne dziury, czemu towarzyszy śladowa już produkcja masy ale

dość intensywne promieniowanie. Co tu daleko szukać, przykładem jest RCW 38 a

jakby było za blisko to odpowiednia jest struktura 1987 A z sąsiedniego wątku.

> Promieniowanie rentgenowskie może wiązać się ze żródłami o nieznanym

> pochodzeniu, których całkowita moc radiacyjna góruje nad innymi żródłami w

> kosmosie. Gwiazdy i galaktyki nie promieniują aż tak […]