Re: Kwazary typu 2.

Jakie to długości?
Pewnie zwyczajna interferencja promieniowania:

fale biegną z milionów źródeł, rozpraszają się i już masz tło.

Ale to nie koniec – w odpowiednio długim biegu

fale nakładają się, i tak rekonstruują się ponownie

(w dużym stadzie fal są zawsze silne i słabe harmoniczne –

i te silne się tu regenerują).
Prawa liczb… liczby pierwsze, zeta Riemanna,

rozkład Gaussa, totient Eulera i tego typu sprawy.

en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_totient_function

np.:

sqrt(pi)/4 * 1/1836 = 72km/s / c;
dz = 72 km/s / c; kwantowany redshift – Tifft i inni.

en.wikipedia.org/wiki/Quantized_redshift

I w tym przypadku tą silną harmoniczną jest:

2880 = 2*10* 12 * 12 = 2^6 * 3^2 * 5;