Re: OFE ma glownie obligacje, jak Panstwo niew be

Rysiu naiwniaczek w dalszym ciągu sądzi, że OFE zapewni kokosy swoim członkom.

Skoro nie stało się to przez 10 ostatnich lat nie ma żadnego powodu by sądzić,

że to się zmieni, zwłaszcza, że aktualny kryzys nie minął a jedynie przechodzi z

jednej fazy w następną.

Ostatecznie Rysiu powinien pamiętać, że o wysokości wypłat z ZUS decyduje

polityka i wystarczy zwykła decyzja rządu by ten dostał więcej kasy. OFE nie ma

takiej możliwości, będzie wypłacać z kasy która się uzbiera, ale nie ma żadnego

znaczenia ile tej kasy będzie. OFE nie odpowiadają za wyniki inwestowania.

Pamiętajmy: najsłabsze OFE mają wyrównać stopę zwrotu do średniej jaką dają inne

OFE, ale owa stopa zwrotu może być żałośnie niska i nic nie zmusi OFE do

dokładania do interesu.