Re: otoz Schröder i Blair byli tylko

Otoz to. Formalnie byli oni na lewicy, ale program gospodarczy

mieli oni mocno liberalny, a wiec zabojczy dla gospodarki i

spoleczenstwa!