Re: Pożeracz Naszych Euro-nów

ubiquitousghost88 napisał:
> Czy ktoś wreszcie zatrzyma opętanych “naukowców” i wyśle ich tam gdzie Mao

takich wysyłał, aby wyprowadzić swój naród z głodówki na pozycję supermocarstwa?
Gdyby ludzie od zarania dziejów rozumowali jak Ty, to mieszkalibyśmy do dnia

dzisiejszego w jaskiniach. Traktujesz sprawę jakby budowa LHC była samowolą

jakiej kliki naukowców, tymczasem ta budowa była finansowana przez cała kupę

państw, których rządy weryfikują sensowność takich wydatków. To co, wszystkie te

rządy są głupsze od Ciebie bo się dały naciągnąć? Najwybitniejsze umysły świata,

którym zawdzięczasz komputery, telefony komórkowe, nowoczesną medycynę, internet

i całe mnóstwo innych wynalazków, uważają badania w CERNie za potrzebne, ale

wszyscy oni się mylą, bo Ty wiesz lepiej? Obawiam się, że badania nad fizyką

jądrową i cząstek elementarnych nazywasz “zabawą w Big Bang” ponieważ po prostu

nie rozumiesz ich sensu, ale brak zrozumienia nie upoważnia do deprecjonowania.

Oczywiście masz prawo do filozofii pod tytułem “wszystko czego nie można

przeżreć jest niepotrzebne”, ale gdyby tak myśleli ludzie tworzący podstawy

ludzkiej cywilizacji, to już dawno […]