Re: pytania, pytania, pytania

Szczerze mówiąc to nie wiem o czym ten dziadzio chrzani.

Facet opisuje zasadę wg. której będzie dopuszczone zwiększenie planowanych

wydatków państwa na kolejny rok: wskaźnik inflacji + 1%. Bardzo ładnie, ale to

się ma nijak do poziomu zadłużenia. W szczególności w przypadku spadku wpływów

do budżetu przedstawiona zasada umożliwia powiększanie wydatków, ale nic nie

mówi o skąd brać forsę na ich sfinansowanie.

I na odwrót. Jeśli dochody budżetu wzrosną powstanie nadwyżka. Na co ją

przeznaczysz Vincent? Na rozkurz?