Re: to wina kochanki Buzka

Kamińska to faforyta Buzka. Najbardziej aferalny rząd AWS ciągle

objawia swoich ludzi w różnych dziwnych rolach.