Re: Ustawa o utylizacji azbestu faworyzuje jedną

ale w tym przypadku chodzi również o sposób w jaki tworzy się prawo, a w zasadzie psuje je, zapisami lobbowanymi przez firmę atom.